Χώρα: Λετονία

Ημερομηνίες: 16-04-2018 με 20-04-2018

Θέμα: Η ενίσχυση του κοινού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά διάφορες πτυχές της πυρηνικής ενέργειας καθώς και η σημασία της βελτίωσης των προδιαγραφών ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Προσομοίωση: Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο

Ημερολόγιο για την επίσκεψη και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν: Ιστολόγιο Λετονίας

Διδακτικό σενάριο - Παρουσιάσεις: Αποθετήριο στο drive 

Αποτελέσματα προσομοίωσης: Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  

Δελτία τύπου - Διάχυση:

 Ελληνική ομάδα: Μιχάλης Γαγάνης, Ανθή Γαϊδαρτζή, Βασίλειος Πλαΐτης, Ελευθερία Τσακπίνη, Φραγκιαδάκη Ευγενία, Ειρήνη Βογιατζή, Παναγιώτης Σάμιος, Βασίλειος Τζουράς.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί