Η ιστορία και η φιλοσοφία του σχολείου μας

ΙΔΡΥΣΗ
Η ίδρυση των Πειραματικών Σχολείων στο Ρέθυμνο – Γυμνασίου και Λυκείου- ήταν αποτέλεσμα χρόνιου αιτήματος των συναδέλφων που υποστηρίχθηκε σθεναρά από όλους τους φορείς της Εκπαιδευτικής κοινότητας με την αρωγή των φορέων της Πολιτείας για την καλύτερη και σωστότερη διεξαγωγή και αναβάθμιση της διδακτικής άσκησης των φοιτητών. Η υποχρέωση, που απέρρεε από το άρθρου 31 του Ν. 1566/85 σύμφωνα με την οποία «Τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν για την προαγωγή της παιδαγωγικής έρευνας και την πρακτική άσκηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν», υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης το σχολικό έτος 1997-1998 με την ίδρυση πρώτα του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρ. Συγκλήτου 98/6-12-96) 1999-2000 και στη συνέχεια του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2021, ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο το Πειραματικό Δημοτικό σχολείο (το παλιό 1ο Δημοτικό) στην παλιά πόλη!

Το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1999 (ΦΕΚ 1611 Β΄/16-8-99). Πρώτη ημέρα λειτουργίας του ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 1999, όπως σημειώνεται στο ημερολόγιο του πρώτου Αναπληρωτή-Διευθυντή κου Αιμίλιου Γάσπαρη, Φιλολόγου. Τον κο Αι. Γάσπαρη διαδέχθηκε ο κος Ανδρέας Ταξάκης, Μαθηματικός ο οποίος παρέμεινε μέχρι το 2010, οπότε και ανέλαβε η κα Ανθούσα Βασιλάκη. Στη συνέχεια διευθυντής διετέλεσε ο κ. Ηλίας Λουλούδης, ενώ από το 2018 και μετά στη διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται ο κ. Γεώργιος Φωτεινάκης.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο μας ορίστηκε ως Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ( Υ.Α Φ.Ε.Κ 1968/τβ΄/18/06/2012) μετά από υποβολή στη ΔΕΠΠΣ αξιολογικού φακέλου.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης οδήγησε στην προσωρινή συστέγασή μας με το 1ο Γενικό Λύκειο. Επειδή οι μακροχρόνιες προσπάθειες ανέγερσης κτιρίου αποκλειστικής στέγασης των Πειραματικών Σχολείων στο χώρο του Πανεπιστημίου στην περιοχή Γάλλου, όπου είχε παραχωρηθεί οικόπεδο δεν τελεσφόρησε, η προσωρινή συστέγαση κατέληξε μόνιμη. Η συστέγαση του Π.Γ.Π.Κ. με τα δυο ΤΕΕ, που τότε είχαν 1000 μαθητές, ήταν στενόχωρη. Η στενότητα των χώρων επιτεινόταν από την ίδρυση και λειτουργία (και αναγκαία κάθε χρόνο επέκταση) του ΤΕΙ Μουσικολογίας και Ακουστικής στο ίδιο συγκρότημα. Γι αυτό, για τη στέγαση του Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου του Π.Κ., το οποίο ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1611 Β΄/16-8-99) ύστερα από πρότασή μας για ίδρυση και σταδιακή λειτουργία των τάξεων Α, Β, Γ, αναζητήθηκε ο χώρος στον οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα, μαζί με το 1ο Λύκειο Ρεθύμνου.

Πάγιο αίτημα η στέγαση και των δύο Πειραματικών Σχολείων στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή Γάλλου.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης, ξεκινώντας από το 1999, δημιουργεί την παράδοσή του στην εκπαιδευτική κοινότητα και συμβάλλει με τους στόχους που θέτει ως θεσμός, στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας ανοικτής στην ανάδειξη της συλλογικότητας, ως δομικό στοιχείο της σχολικής ζωής, στην εισαγωγή της δημιουργικότητας στην καθημερινότητα της σχολικής πράξης και στην επιστημονική – παιδαγωγική καινοτομία.

Υλοποιεί την ισότητα στην εκπαίδευση στηρίζοντας τις ανάγκες μαθητών απ’ όλο το νομό Ρεθύμνου. Ενισχύει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να εξελιχθούν οι ταλαντούχοι μαθητές. Απολαμβάνοντας στα ζητήματα της γενικότερης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, κάποιο βαθμό ελευθερίας, πραγματώνει με τρόπο συστηματικό, εξειδικευμένο και μετρήσιμο, προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των μαθητών.

Με τη λειτουργία των Ομίλων το Σχολείο μας υιοθετεί τη δημιουργική παιδαγωγική, καθιστώντας την εισαγωγή της δημιουργικότητας στοιχείο καθοριστικό της μάθησης. Η λειτουργία των Ομίλων του Πειραματικού Σχολείου στοχεύει στη δημιουργία και εξασφάλιση δεσμών μεταξύ γνώσεως και κρίσεως και στην ανάδειξη των γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προοπτική, η καινοτομία έχει το δικό της σημαίνοντα ρόλο, καθώς οφείλει να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές ανάγκες του σύγχρονου κόσμου αναδεικνύοντας το νέο αξιακό σύστημα: εργατικότητα, ευθύνη και συνέπεια, αποδοχή, σεβασμός και ανεκτικότητα, αξιοσύνη, δικαιοσύνη αξιοπρέπεια και τελικά πρόοδος.

Η επιστημονική και παιδαγωγική καινοτομία επιτυγχάνεται και με τη συνεργασία του Πειραματικού Σχολείου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης η οποία στοχεύει στη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε προέκταση, στο ζητούμενο για πολλά χρόνια, τη σύνδεση του Σχολείου με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.