Etwinning Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικά

DIGI-EDU-VATION
(DIDITAL EDUCATION INNOVATION)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αμαλία Χόμπη, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντώνιος Χαλκεύς

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το βραβευμένο με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας σχέδιο εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-21 εν μέσω πανδημίας. Η τελευταία έθεσε νέες προκλήσεις στην σχολική κοινότητα κυρίως όσον αφορά στην εισαγωγή της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στα επί μέρους διδακτικά αντικείμενα και της καινοτομίας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες μιας σύγχρονης χώρας να έχουν αναπτύξει δεξιότητες πέραν των επικοινωνιακών. Η κάλυψη αυτής της ανάγκης αποτέλεσε έναν από τους στόχους της διδασκαλίας πολλών διδακτικών αντικειμένων σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Ως εκ τούτου, το παρόν σχέδιο προσανατολίστηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και προσέλκυσε τους μαθητές με αποτελεσματικό τρόπο. Τα υποθέματα με τα οποία ασχολήθηκαν  οι εμπλεκόμενοι ήταν ενσωματωμένα στο προαναφερθέν πρόγραμμα. Η εργασία αυτή δεν θα τους βοήθησε μόνο ν’ αναπτύξουν περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη εργαλείων Web 2.0. (ψηφιακός γραμματισμός), αλλά ενθάρρυνε επίσης τη δημιουργικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλίας και την κριτική σκέψη, δεξιότητες του 21ου αιώνα που είναι απαραίτητες στην ενήλικη ζωή τους. Στο πλαίσιό της έγιναν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί από ευρωπαϊκά σχολεία που χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν για να παράξουν το τελικό προϊόν.

Στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • η ενημέρωση για τις αλλαγές που επέρχονται στην τεχνολογία και την ψηφιακή εκπαίδευση,
 • η απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα,
 • η εξασφάλιση του ψηφιακού γραμματισμού,
 • η μάθηση μέσω εκπόνησης εργασιών,
 • η διεπιστημονική προσέγγιση σύγχρονων θεμάτων,
 • η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μαθητών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
 • η διάδοση του προγράμματος eTwinning,
 • η ανάπτυξη των ικανοτήτων χρήσης των Νέων Τεχνολογιών,
 • η χρήση ποικίλων τεχνικών, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στη διδακτική πράξη,
 • η ενεργοποίηση των μαθητών και η σταδιακή αυτονόμησή τους στη μάθηση,
 • η ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το σχέδιο υλοποιήθηκε μέσω μιας πολύ ενδιαφέρουσας σειράς δραστηριοτήτων ομάδων μαθητών οι οποίες είχαν σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενσωματώνουν καινοτόμες διαδραστικές παιδαγωγικές μεθόδους. Αυτές δεν περιλάμβαναν μόνο τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0 αλλά είχαν επίσης ως στόχο την εν γένει ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν νέες διδακτικές τεχνικές (π.χ. PBL – Project Based Learning ). Τέλος, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία και η κριτική σκέψη εφαρμόστηκαν ως κατευθυντήριες γραμμές σε όλο το έργο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 26 (Τμήμα Β3)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: Τουρκία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Ουκρανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Πολωνία, Τυνησία, Αλβανία, και Ιταλία. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 • Δημιουργία λογότυπου και αφίσας του προγράμματος,
 • δραστηριότητες εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας, της Πρωτοχρονιάς, της Ημέρας του Ασφαλούς Διαδικτύου, της Ημέρας της Γης, της Ημέρας του eTwinning,
 • δημιουργία Ημερολογίου του 2021,
 • δημιουργία τεστ στο Edpuzzle,
 • δημιουργία τουριστικού οδηγού με την εφαρμογή Παρουσιάσεις της Google και ανέβασμά του σε πλατφόρμα,
 • δημιουργία τεστ σχετικά με τα αξιοθέατα που περιγράφονται στον τουριστικό οδηγό,
 • δημιουργία κινούμενων εικόνων (animations) με τα ψηφιακά εργαλεία Platagon and Toontastic και ανάρτηση των βίντεο στο YouTube,
 • δημιουργία και ανάρτηση ψηφιακών παιχνιδιών,
 • διοργάνωση μουσικής βραδυάς από κάθε χώρα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

https://twinspace.etwinning.net/124894/home

(Username: etwinning.dei

 Password: DEI202021)