2023-24 Γενικά Νέα Πολιτιστικά

Ημερολόγιο του σχολείου μας για το 2024

Για το σχολικό έτος 2023-2024 στο σχολείο μας, στο τμήμα Β3, υλοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα “Ρέθυμνο: στο σύνορο της ημεράδας και της αγριάδας” με σημείο αναφοράς το «Χρονικό μιας πολιτείας» (1938) του Π. Πρεβελάκη. Η πολιτεία είναι το Ρέθυμνο, ο γενέθλιος τόπος του συγγραφέα, ο οποίος γράφει το χρονικό της, για να διασώσει τη ζωή της από τη λήθη, να ζωντανέψει τον κόσμο της μέσα μας. «Θάθελα εδώ μέσα να ζήσει το Ρέθεμνος. Να ζήσει μέσα από μένα, πούμαι κλωνάρι δικό του…». 

Οι μαθητές μελέτησαν το κείμενο, βίωσαν τη νοσταλγία του Πρεβελάκη για την πόλη, περιπλανήθηκαν νοερά μαζί του στα στενά της και την παραλία της και “ανακαλύψαν” μυρωδιές, γεύσεις, εικόνες… Και κατέγραψαν τελικά τα θρησκευτικά μνημεία της –χριστιανικά και μουσουλμανικά– εστιάζοντας ιδιαίτερα στη συναισθηματική σχέση που είχαν μαζί τους οι κάτοικοι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δημιουργήθηκε ένα Ημερολόγιο για το 2024, όπου εντάχθηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο και παρουσιάστηκαν σε αντιστοιχία με φωτογραφίες που δείχνουν το Ρέθυμνο, όπως ήταν τότε που έγραφε ο Πρεβελάκης.

Τα κείμενα που παρατίθενται στο ημερολόγιο προέρχονται από την 12η έκδοση του βιβλίου (βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1999). Διατηρήθηκε η ορθογραφία της πρωτότυπης έκδοσης. Η επιλογή των κειμένων, ο σχεδιασμός και η επιμέλεια έγινε από τις κ. Κ. Μπεικάκη και Μ. Πολάκη. Η επιλογή των φωτογραφιών έγινε από τις κ. Κ. Μπεικάκη και Α. Κοπανάκη.