2023-24 Γενικά Νέα Πολιτιστικά

Ημερολόγιο του σχολείου μας για το 2024

Για το σχολικό έτος 2023-2024 στο σχολείο μας, στο τμήμα Β3, υλοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα “Ρέθυμνο: στο σύνορο της ημεράδας και της αγριάδας” με σημείο αναφοράς το «Χρονικό μιας...
Διαβάστε περισσότερα