Οι καθηγητές του σχολείου μας θα δέχονται για ενημέρωση τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών

την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα από τις 9:00 ως τις 12:00. 

Τις υπόλοιπες ημέρες θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές ως εξής:

 

 

Καθηγητής

Ημέρα

Ώρα

Δασκαλάκης

Τρίτη

11:40 - 12:40

Δεδούσης

   

Καρινιωτάκη

Πέμπτη

Παρασκευή

09:55 ? 11:00

09:55 ? 11:00

Κορωνάκης

   

Λουλουδης

   

Βογιατζή

Δευτέρα

Τρίτη

9:55 -  11:00

10:50 ? 11:50

Πετρουγάκη

Τρίτη

Τετάρτη

09:55 ? 11:00

10:50 ? 11:50

Καρίμαλη

   

Κωτσάκη

Τετάρτη

Πέμπτη

09:55 ? 11:00

10:50 ? 11:50

Μανιουδάκη

Τετάρτη

11:40 ? 12:40

Μπεϊκάκη

Δευτέρα

Τετάρτη

10:05 -  11:50

09:55 ? 11:00

Πολάκη

Δευτέρα

Τετάρτη

09:55 ? 11:00

9:05 -  10:05

Αναστασάκης

Τετάρτη

Παρασκευή

09:55 ? 11:00

11:40 -  12:40

Πενθερουδάκης

Δευτέρα

Παρασκευή

9:05 -  10:05

10:50 ? 11:50

Κασωτάκης

Τετάρτη

Πέμπτη

9:05 -  10:05

09:55 ? 11:00

Σάμιος

Πέμπτη

Παρασκευή

09:55 ? 11:00

09:55 ? 11:00

Χόμπη

Πέμπτη

Παρασκευή

11:40 -  12:40

09:55 ? 11:00

Τσικέλη

   

Παρπούλα

Τρίτη

Πέμπτη

10:50 ? 11:50

10:50 ? 11:50

Δεικτάκη

Δευτέρα

10:50 ? 11:50

Μαρινάκης

Τρίτη

09:55 ? 11:00

Παπαδάκης

Δευτέρα

Τετάρτη

09:55 ? 11:00

11:40 ? 12:40

Καπνιά

Τετάρτη

11:40 ? 12:40

Σπυριδάκη

   

 

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί