ΙΔΡΥΣΗ

           Η ίδρυση των Πειραματικών Σχολείων στο Ρέθυμνο ?Γυμνασίου και Λυκείου- ήταν αποτέλεσμα χρόνιου αιτήματος των συναδέλφων που υποστηρίχθηκε σθεναρά από όλους τους φορείς της Εκπαιδευτικής κοινότητας με την αρωγή των φορέων της Πολιτείας για την καλύτερη και σωστότερη διεξαγωγή και αναβάθμιση της διδακτικής άσκησης των φοιτητών. Η υποχρέωση, που απέρρεε από το άρθρου 31 του Ν. 1566/85 σύμφωνα με την οποία «Τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν για την προαγωγή της παιδαγωγικής έρευνας και την πρακτική άσκηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν», υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης το σχολικό έτος 1997-1998 με την ίδρυση πρώτα του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Κρήτης (Πρ. Συγκλήτου 98/6-12-96) 1999-2000 και στη συνέχεια του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1999 (ΦΕΚ 1611 Β΄/16-8-99). Πρώτη ημέρα λειτουργίας του ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 1999, όπως σημειώνεται στο ημερολόγιο του πρώτου Αναπληρωτή-Διευθυντή κου Αιμίλιου Γάσπαρη, Φιλολόγου. Τον κο Αι. Γάσπαρη διαδέχθηκε ο κος Ανδρέας Ταξάκης, Μαθηματικός ο οποίος παρέμεινε μέχρι το 2010, οπότε και ανέλαβε η τωρινή Διευθύντρια κα Ανθούσα Βασιλάκη.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο μας ορίστηκε ως Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης ( Υ.Α Φ.Ε.Κ 1968/τβ΄/18/06/2012) μετά από υποβολή στη ΔΕΠΠΣ αξιολογικού φακέλου.

 

ΣΤΕΓΑΣΗ

     Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης οδήγησε στην προσωρινή συστέγασή μας με το 1ο Γενικό Λύκειο. Επειδή οι μακροχρόνιες προσπάθειες ανέγερσης κτιρίου αποκλειστικής στέγασης των Πειραματικών Σχολείων στο χώρο του Πανεπιστημίου στην περιοχή Γάλλου, όπου είχε παραχωρηθεί οικόπεδο δεν τελεσφόρησε, η προσωρινή συστέγαση κατέληξε μόνιμη. Η συστέγαση του Π.Γ.Π.Κ. με τα δυο ΤΕΕ, που τότε είχαν 1000 μαθητές, ήταν στενόχωρη. Η στενότητα των χώρων επιτεινόταν από την ίδρυση και λειτουργία (και αναγκαία κάθε χρόνο επέκταση) του ΤΕΙ Μουσικολογίας και Ακουστικής στο ίδιο συγκρότημα. Γι? αυτό, για τη στέγαση του Πειραματικού Ενιαίου Λυκείου του Π.Κ., το οποίο ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1611 Β΄/16-8-99) ύστερα από πρότασή μας για ίδρυση και σταδιακή λειτουργία των τάξεων Α, Β, Γ, αναζητήθηκε ο χώρος στον οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα, μαζί με το 1ο Λύκειο Ρεθύμνου.

Πάγιο αίτημα η στέγαση και των δύο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή Γάλλου. 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί