• Εργαστήριο πληροφορικής: ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου πληροφορικής είναι στοιχειώδης.  Διαθέτει 13 υπολογιστές, οι οποίοι μόλις που καλύπτουν τις ανάγκες του μαθήματος της πληροφορικής, αν εκτιμήσουμε την αναλογία μαθητών ανά Η/Υ, 1 ασπρόμαυρο εκτυπωτή laser και δομημένη καλωδίωση για τη διασύνδεση των υπολογιστών του εργαστηρίου με αυτούς του υπόλοιπου σχολείου (γραφείο καθηγητών και διεύθυνσης). Έχει σύνδεση με το Internet (ταχύτητα σύνδεσης μέχρι 24Mbps) και παρέχει υπηρεσίες ασύρματης δικτύωσης στους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου μέσω δύο αναμεταδότων (wirelessaccesspoints). Η δομημένη καλωδίωση είναι παλιά και παρουσιάζει συχνά προβλήματα. Λόγω της παλαιότητας των υποδομών του, το εργαστήριο πληροφορικής δεν επαρκεί πάντα, για την υποστήριξη διδασκαλίας επιμέρους διδακτικών αντικειμένων με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των Ερευνητικών εργασιών. 
  • Αίθουσα προβολών (Κριαρά): Η αίθουσα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή διαγωνισμάτων, των , την πραγματοποίηση εκδηλώσεων-σχολικών εορτών, διαλέξεων, επιμορφωτικών συναντήσεων, συγκέντρωσης του Συλλόγου Γονέων.  Ο υπόγειος χώρος και ο ανεπαρκής τεχνολογικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός δε δίνει τη δυνατότητα για τον κατάλληλο σχεδιασμό και την ποιότητα των εκδηλώσεων. Η χωρητικότητα, επίσης, της αίθουσας  είναι μικρή σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών και κατά συνέπεια των γονέων και του κοινού που θέλουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.
  • Σχολική βιβλιοθήκη: Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη σχολική βιβλιοθήκη του 1ου Γενικού Λυκείου που στεγάζεται στον προαύλιο χώρο που μοιράζονται τα δύο σχολεία. Η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ (1ου ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και διαθέτει την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας συλλογή 5.000 τίτλων (περιοδικών, βιβλίων και πολυμέσων), εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και πρόσβαση στο Internet.
  • Εκτός από τη βιβλιοθήκη αυτή το σχολείο διαθέτει 800 τίτλους βιβλίων οι οποίοι φιλοξενούνται σε διαμοφορθέντα διάδρομο της αίθουσας Κριαρά. Εδώ και 5 χρόνια ταξινομούνται και καταλογογραφούνται με το διεθνές δεκαδικό Βιβλιοθηκονομικό σύστημα ταξινόμησης. Στόχος είναι στις υποδομές να ενταχθεί και ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης και δανεισμού.
  • Το κλειστό Γυμναστήριο που υπάρχει στον προαύλιο χώρο ανήκει στο 1ο Γενικό Λύκειο με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και από το σχολείο μας. Στην περίπτωση, όμως, κακών καιρικών συνθηκών δεν επαρκεί και για τα δύο σχολεία. Υπάρχουν στρώματα γυμναστικής, μπάλες μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν όργανα  κλειστού γυμναστηρίου και αποδυτήρια.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί