ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Για το σχολικό έτος 2019-2020 σύμφωνα με το Θεσμικό πλαίσιο των Πειραματικών Σχολείων οι μαθητές εισάγονται στην Α΄ Λυκείου ως εξής:

 

Για τα συνδεδεμένα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια, όπως του Ρεθύμνου, οι απόφοιτοι του Πειραματικού Γυμνασίου έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης των κηδεμόνων τους.

Για τα υπόλοιπα Γυμνάσια του Νομού, οι απόφοιτοι εισάγονται με κλήρωση στις κενές θέσεις που τυχόν υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν.

 

Κλήρωση θα διενεργηθεί και για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων στη Β' και Γ' τάξη, μετά από αίτηση των κηδεμόνων τους στις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

 

  

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί