• Αγγλικά +

    Ηλεκτρονικές τάξεις της κα Χόμπη Αμαλίας για το μάθημα των Αγγλικών: E-class A1 E-class A2 E-class A3 E-class B3 E-class Read More
  • E-class_Edmodo +

       Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας αποφάσισε να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο σχολείο, ως ηλεκτρονική τάξη, Read More
  • 1

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί