Στο σχολείο μας κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020 λειτουργούν:

Δέκα τμήματα Γενικής Παιδείας: 

 3 τμήματα στην Α' τάξη

4 τμήματα στη Β' τάξη

3 τμήματα στη Γ' τάξη 

Δέκα τμήματα Προσανατολισμού:

Στη Β' τάξη

2 τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών

3 τμήματα Θετικών Σπουδών στην Β' τάξη

Στη Γ' τάξη

2 τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1 τμήμα Θετικών Σπουδών

1 τμήμα Σπουδών Υγείας

1 τμήμα Σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί