Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι επιτυχόντες σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι επιτυχόντες του σχολείου μας είναι οι παρακάτω:

Επιτυχόντες, απόφοιτοι 2015 με το 90%

Επιτυχόντες, απόφοιτοι 2014 με το 10%

Επιτυχόντες, απόφοιτοι 2013 με το 10%

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί