Άλλη μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή διάκριση για το σχολείο μας - του απενημήθη η διάκριση "eTwinning School Label 2021-2022". Συγχαρητήρια στους συναδέλφους και τα παιδιά που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στην Αμαλία Χόμπη για την "κατάθεση" της πολύχρονης εμπειρίας στα προγράμματα eTwinning αλλά και της υλοποίησης της διαδικασίας για την απόκτηση της ταμπέλας.
 awarded-etwinning-school-label-2021-22

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί