«O κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει...»

(Τάσος Λειβαδίτης, από τη συλλογή «Τα Χειρόγραφα του Φθινοπώρου»)

IMG 20171101 115211

Τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνεχίσει, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για να ανταποκριθούν οι μαθητές, ως αυριανοί πολίτες, στις προκλήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα, δίνει στο Πειραματικό Λύκειο το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα S(t)imulating European Identity (EUSId), του οποίου ανέλαβε τον συντονισμό. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση Κey Action 2 των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Erasmus +», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζουν με παιδαγωγικές μεθόδους εκπαιδευτικές και πολιτικές πρακτικές για ενεργό πολιτειότητα. Υλοποιείται με τη συνεργασία πέντε (5) Ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας, της Λετονίας, της Φιλανδίας, της Πορτογαλίας (Αζόρες) και της Ρουμανίας. Ως συντονίστρια χώρα η Ελλάδα υποδέχθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των άλλων χωρών προκειμένου να γίνει η γνωριμία των εταίρων, να τεθεί το χρονοδιάγραμμα και να σχεδιαστούν οι απαραίτητες δράσεις για την επιτυχή πραγματοποίηση του φιλόδοξου αυτού προγράμματος.

IMG 20171030 093517 1
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της συνάντησης η κάθε χώρα παρουσίασε τη σχολική της μονάδα και περιέγραψε το εκπαιδευτικό σύστημα με το οποίο λειτουργεί. Σ' αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του Ομίλου «Students4Europe» και οι εναλλακτικές μαθητοκεντρικές μέθοδοι προσέγγισης της γνώσης που ακολουθεί και έγιναν βιωματικά εργαστήρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) και κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών που θα διευκολύνουν την υλοποίηση του προγράμματος. Μέσα από εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στις προσδοκίες από την υλοποίηση του προγράμματος, έγινε καταμερισμός αρμοδιοτήτων, διαμορφώθηκε η μεθοδολογία εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων και συμφωνήθηκε η μορφή των ποικίλων παραδοτέων (ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευτικά σενάρια, οδηγούς και ψηφίσματα προσομοιώσεων, Massive Open Online Course (MOOC).

IMG 20171030 100451
Ο σχεδιασμός των επικείμενων δραστηριοτήτων θα επικεντρωθεί, με βάση τη φιλοσοφία της πρότασης που κατατέθηκε από το σχολείο μας, στην προσομοίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των κύριων Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οργάνων: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Λετονία θα διοργανώσει την προσομοίωση του Συμβουλίου της Ε.Ε., η Φιλανδία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πορτογαλία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ρουμανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε υλοποιήσει και πέρυσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με παγκρήτια συμμετοχή.

IMG 20171030 112040
Με τη διαδικασία της προσομοίωσης απεικονίζεται μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου και οι συμμετέχοντες εισέρχονται σε μία νοητή και, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαράσταση αυτής της κατάστασης, προσπαθώντας να σκεφτούν και να συμπεριφερθούν, όπως θα σκέφτονταν τα «πραγματικά» πρόσωπα που αφορά η κατάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «παιχνίδι ρόλων», στο οποίο οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται να βιώσουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένα corpus γνώσεων, αποτέλεσμα συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και διεπιστημονικής προσέγγισης.

IMG 20171030 142733
Με την προσομοίωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων, για την οποία θα προετοιμάζονται μέσα από τον όμιλο Students4Europe, οι μαθητές θα εμπλακούν ενεργά, όχι μόνο στη μελέτη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και στη μελέτη πληθώρας θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (περιβάλλον, ενέργεια, πρόσφυγες κτλ.). Ενδεικτικό είναι το θέμα της πυρηνικής ενέργειας που συμφωνήθηκε να συζητηθεί από τους μαθητές-εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων στη φετινή προσομοίωση. Παράλληλα οι μαθητές θα αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, κριτική και δημιουργική σκέψη, γλωσσική ευχέρεια, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης συγκρούσεων και, κυρίως, τη δεξιότητα για διαπροσωπική επικοινωνία, συλλογική εργασία και συνεργασία.
Τις βάσεις της διαπροσωπικής αυτής επικοινωνίας θέσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πειραματικό Λύκειο. Διαμορφώθηκε μια δυναμική αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μέσα από εργαστήρια και βιωματικές δραστηριότητες που ενέπλεξαν όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου.
Και η απαραίτητη κρητική φιλοξενία ευνόησε το κλίμα συνεργασίας.

IMG 20171030 150929
Η συνάντηση σχεδιασμού του προγράμματος έδωσε σε όλους την πεποίθηση ότι η επαφή των εφήβων μαθητών μας από τις πέντε χώρες της Ε.Ε. θα συνδράμει στην απόκτηση αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, χρήσιμων για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Ταυτότητας που θα βασίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, στην ανοχή και στη συνεργασία, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Αποχαιρετώντας, λοιπόν, τους νέους συνεργάτες – φίλους μας ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντηση, τον Απρίλιο του 2018, στη Λετονία.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί