Χώρα: Ρουμανία

Ημερομηνίες: 07-10-2019 με 11-11-2019

Θέμα: Oι επιπτώσεις της αποχώρησης ενός κράτους-μέλους, όπως το Η.Β., από αυτή και η διευθέτηση των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από την έξοδό του (Brexit)

Προσομοίωση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Court of Justice of the European Union)

Ημερολόγιο για την επίσκεψη και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν: Ιστολόγιο Ρουμανίας

Διδακτικό σενάριο - Παρουσιάσεις: Αποθετήριο στο drive

Αποτελέσματα προσομοίωσης: Οδηγοί και αποτελέσματα προσομοίωσης

Δελτία τύπου - Διάχυση:

 Ελληνική ομάδα: Καλαϊτζάκη Ελένη, Μαρκουλιδάκης Γεώργιος, Μισιριώτης Νέστορας, Πλαΐτης Βασίλειος, Φραγκίδης Γεώργιος, Φωτεινάκης Γεώργιος, Παπαδάκης Εμμανουήλ, Καρινιωτάκη Μαρία, Χόμπη Αμαλία, 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί