Χώρα: Πορτογαλία (Αζόρες)

Ημερομηνίες01-04-2019 με 05-04-2019

Θέμα: Μπλέ Ανάπτυξη

Προσομοίωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commision)

Ημερολόγιο για την επίσκεψη και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν: Ιστολόγιο Αζορών

Διδακτικό σενάριο - Παρουσιάσεις: Αποθετήριο στο drive 

Αποτελέσματα προσομοίωσης: Οδηγοί και αποτελέσματα προσομοίωσης

Δελτία τύπου - Διάχυση:

 Ελληνική ομάδα: Καπελώνη Σοφία, Κυνηγού Ευαγγελία, Αποστολάκης Γεώργιος, Μαμαγκάκης Νικόλαος, Τσουντάνη Βασιλική, Βογιατζή Ειρήνη, Λουλούδης Ηλίας, Μαμαλάκη Αδαμαντία, Παπαδάκης Εμμανουήλ

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί