• Erasmus+

  Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+. Υποστηρίζει και ενισχύει πολλές δράσεις. Το σχολείο μας συμμετέχει στις δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2:

  ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων και την Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.

  Πιο συγκεκριμένα, το Πειραματικό Λύκειο Π.Κ. συμμετέχει στην ΚΑ1 με το πρόγραμμα: "KAINOTOΜΩΝΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ", το οποίο έχει συνολική διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017 (24 μήνες) και έχει στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους καθηγητές του σχολείου:

  • Να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες και σύγχρονες θεωρίες μάθησης, που προάγουν την κινητοποίηση των μαθητών
  • Να γνωρίσουν τον τρόπο εισαγωγής εργαλείων μη τυπικής μάθησης στην τυπική διδασκαλία
  • Να καλλιεργήσουν τις κοινωνικό ? συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους
  • Να γνωρίσουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο οφείλει να ανοίγεται στην κοινωνία τόσο την τοπική όσο και τη διεθνή.

  ΚΑ2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

  Τα προγράμματα KA2 υποστηρίζονται από στρατηγικές συμπράξεις που αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, με στόχο να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε αυτούς αλλά και στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το σχολείο μας συμμετέχει στην ΚΑ2, με το πρόγραμμα «Healthy? Wealthy. Top tips.», το οποίο έχει συνολική διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2018 (35 μήνες) και έχει στόχο:

  • Την επιρροή της στάσης των μαθητών έναντι των διατροφικών προβλημάτων με σκοπό να τους βοηθήσει να κάνουν μια ζωή πιο υγιή και σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας,
  • Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές,
  • Την απόκτηση μεγαλύτερης ευχέρειας στην Αγγλική Γλώσσα, και τις ΤΠΕ
  • Την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ διαφόρων εθνών, καλλιέργεια κλίματος φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού
  • Τη καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της νεανικής δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.

   

   

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
  • Δράση ΚΑ2

   Tίτλος προγράμματος: Healthy? Wealthy. Top tips

   Συνολική διάρκεια: 01-09-2015 έως 01-08-2018 (35 μήνες)


    

   Συμμετέχουν επτά σχολεία δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα παρακάτω:

   1. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II, Pabianice, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
   2. 5ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Π.Κ., Ρέθυμνο, ΕΛΛΑΔΑ
   3. Istituto Tecnico Economico Statale "Antonio Maria Jaci", Σικελία, ΙΤΑΛΙΑ
   4. Cukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Kahramanmara?, ΤΟΥΡΚΙΑ
   5. Escola Secund?ria Domingos Rebelo, Ponta Delgada (A?ores), ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
   6. I.E.S El Chapatal, Santa Cruz de Tenerife (Canarias), ΙΣΠΑΝΙΑ
   7. L?renskog videreg?ende skole, Nordbyhagen, ΝΟΡΒΗΓΙΑ

    

   Τα υποθέματα του προγράμματος είναι:

   • Τρόφιμα,
   • Διατροφικές συνήθειες, ανάγκες,
   • Διατροφή και υγεία
   • Διατροφικά προβλήματα
   • Διατροφή και κουλτούρα
   • Διατροφή και επιχειρηματικότητα

    

   Στόχοι

   • η επιρροή της στάσης των μαθητών έναντι των διατροφικών προβλημάτων με σκοπό να τους βοηθήσει να κάνουν μια ζωή πιο υγιή και σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας,
   • η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές,
   • η απόκτηση μεγαλύτερης ευχέρειας στην Αγγλική Γλώσσα, και τις ΤΠΕ
   • η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ διαφόρων εθνών, καλλιέργεια κλίματος φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού
   • η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της νεανικής δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.

    

   Κύριες Δραστηριότητες

   • Μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητες (π.χ. μαθήματα, εργαστήρια)
   • Δραστηριότητες ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων
   • Διακρατικές συναντήσεις στις χώρες των συνεργαζόμενων σχολείων
   • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

    

   Διακρατικές συναντήσεις

   Η 1η διακρατική συνάντηση θα γίνει στην Πολωνία, 16-21 Νοεμβρίου 2015. Θα συμμετέχουν 5 μαθητές της Β τάξης και 3 συνοδοί καθηγητές.

   Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 6 ταξίδια στις άλλες 6 συνεργαζόμενες χώρες με συμμετοχή 13 καθηγητών και 17 μαθητών περίπου.
   Αντιπροσωπεία από αυτά τα σχολεία θα επισκεφθεί το Ρέθυμνο και το σχολείο μας όπου θα διοργανώσουμε την παραμονή και φιλοξενία τους.

   Καταμέτρηση Άρθρων:
   1
 • etwinning
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  3

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί