Πολιτιστικά Προγράμματα

 

2014- 2015

1) Πειραματικοί... ρεπόρτερς

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:Πολάκη Μ., Βογιατζή Ει., Μπεϊκάκη .)

 

  

2013- 14

1) "Η έννοια της "εξέλιξης" στις Ανθρωπιστικές και Φυσικές Επιστήμες.

Διεπιστημονικές όψεις ερμηνείας του ανθρώπου και του κόσμου"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  Καρίμαλη Ευ., Κασωτάκης Χ.)

Πρόταση-Υποβολή Προγράμματος

Εργασία μαθητή 

 

 

2) "Επιστημονική προσέγγιση φυσικών φαινομένων στον Ερωτόκριτο"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Λουλούδης Η., Αναστασάκης Κ., Μανιουδάκη Μ.)

 

3) "Έκφραση ψυχικών καταστάσεων μέσα από τα φυσικά φαινόμενα στον Ερωτόκριτο"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μανιουδάκη Μ., Λουλούδης Η., Χόμπη Α.)

 

4) Διεθνές Πρόγραμμα "HyperConnectingSchools

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βογιατζή Ει., Μπεϊκάκη Κ.)

 

 

 2012 -2013 

1) «Η Κρητική Πολιτεία στη νεοελληνική λογοτεχνία και η επιβίωση του κρητικού ιδιώματος»

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μανιουδάκη Μ., Λουλούδης Η., Πολάκη Μ., Δεικτάκη Α., ΑναστασάκηςΚ.)

 

2) «Οι Ρώσοι και οι Πολωνοί στην Κρητική Πολιτεία του Ρεθύμνου»

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Λουλούδης Η., Μανιουδάκη Μ., Δεικτάκη Α., Καπνιά Χρ.)

 

3) "Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βογιατζή Ει., Κωτσάκη Κ., Χόμπη Α.)

 

 

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί