Πρόγραμμα Π.Ε. Σχολικό Έτος: 2013-14

Θέμα: Ως ενεργός πολίτης ερευνώ και προτείνω αειφόρους τρόπους διαβίωσης.

Βίντεο δραστηριοτήτων:

1. Βιωματικό παιγνίδι για υπερκατανάλωση

2. Παρασκευή σαπουνιού

3. Εκδρομή στον Όλυμπο

4. Οικομαγειρέματα

5. Οικολογική κατοικία

 

Συνημμένα

Έντυπο Υποβολής προγράμματος.

Τελική παρουσίαση

Εργασίες μαθητών

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί