Προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

2014 -15

 1) Ο εθελοντισμός και η προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι ο εθελοντισμός αποτελεί υποχρέωση κάθε ενεργού πολίτη

και θα γίνουν κοινωνοί της ικανοποίησης που προσφέρει η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Τομείς δραστηριοτήτων του Προγράμματος: 

  • Εθελοντισμός και υγεία (αιμοδοσία-πρώτες βοήθειες)
  • Εθελοντισμός και φυσικό περιβάλλον (καθαρισμός χώρων, δενδροφύτευση, φιλοζωϊκή δράση)
  • Εθελοντισμός και παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα (στήριξη κοινωνικών ομάδων)
  • Εθελοντισμός και πολιτισμός  (εθελοντική προσφορά σε τομείς πολιτισμού)
  • Ακτιβισμός on line κ. ά.

(Υπεύθυνοι καθηγητές:  Δ. Πετρουγάκη, Η. Λουλούδης, Α. Δεικτάκη, Α. Χόμπη)

 

 

2) "Τα σύνορα του ανθρώπου:

Διαχωρισμοί, αποκλεισμοί,  στεγανά μεταξύ των ανθρώπων και υπέρβασή τους"

Γνωρίζουμε την υπερδεκαετή εμπειρία του Σχολείου μας σε "υιοθεσίες"  εφήβων στην Αφρική και κατόπιν, με βάση αυτήν εντοπίζουμε τις  διακρίσεις, διαχωρισμούς κλπ μεταξύ των ανθρώπων που μπορεί να  υπάρχουν και στην κοινωνία μας (αλλά και στη μικρή σχολική μας  κοινότητα) και προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τρόπους υπέρβασής τους.  Σκοπός μας είναι να διακρίνουμε την ανεπανάληπτη αξία του ανθρώπινου  προσώπου, τη μοναδικότητα καθενός ανθρώπου και το σεβασμό που αξίζει,  πέρα από τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις και συνθήκες βίου.

(Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Δασκαλάκης, Γ. Πενθερουδάκης, Π. Σάμιος)

 

2013 -2014

1) "Στηρίζομαι στα πόδια μου"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βασιλάκη Α., Δασκαλάκης Μ., Πενθερουδάκης Γ.)

 

2) "Γνωρίζω, Μιλάω, Αλλάζω"

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού 

(Υποέργο 1 "Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση στην πόλη του Ρεθύμνου)

(Υπεύθυνη: Βασιλάκη Α.)

 

3) " Συμβιώνω με τα ζώα στο αστικό περιβάλλον

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  Δασκαλάκης Μ., Κορωνάκης Γ., Δεδούσης Α.)

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί