Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας αποφάσισε να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο σχολείο, ως ηλεκτρονική τάξη, το ασφαλές κοινωνικό δίκτυο μάθησης Edmodo (http://www.edmodo.com). Το Edmodo διαφέρει ως προς την ασφάλεια απο τα άλλα γνωστά δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter κ.ά. Στο Edmodo δημιουργούνται  «κλειστές» ομάδες όπου εγγράφονται εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, οι οποίοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους διαμορφώνοντας μια κοινότητα μάθησης. Χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως: α) η κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, β) το ημερολόγιο, γ) η ανάρτηση εργασιών, δ) η ανάρτηση σχολίων, ε) η ανάρτηση πολυμεσικών στοιχείων (εικόνας, ήχος, video, html), και στ) η ανάρτηση ψηφοφορίας, μέσω των οποίων μαθητές και εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε μια νέα διαδικασία μάθησης μέσα και έξω από την τάξη.

   Με την χρήση του Edmodo συνδυάζεται η εκπαίδευση και η διασκέδαση, διότι μέσα από αυτό το ασφαλές περιβάλλον οι μαθητές μπορούν: α) να συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάσοντας υλικό και πληροφορίες, β) να διασκεδάζουν ανταλλάσοντας αναρτήσεις μουσικής και συνδέσμων με ψυχαγωγικές ιστοσελίδες, γ) να εξερευνούν πληροφορίες και να παράγουν γνώση παραδίδοντας μέσω ανάρτησης τα δικά του project, και δ) να επικοινωνούν με το εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο της τάξης όλες τις ημέρες ακόμα και τις ημέρες των διακοπών ή αργιών.

  Μια σημαντική επίσης λειτουργία, που επιτελείται μέσω της χρήσης του Edmodo στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου των μαθητών (e-portfolio), όπου ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής και ο γονέας (με την χρήση ειδικών κωδικών που μπορούν να προμηθευτούν από τους μαθητές ή από τον εκπαιδευτικό) μπορούν να παρατηρήσουν την πρόοδο του μαθητή για κάθε μάθημα ανά τετράμηνο.

   Καλούμε και προτρέπουμε συνεπώς τους γονείς να γίνουν και αυτοί μέλη της νέας κοινότητας μάθησης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που μπορούν να προμηθευτούν είτε από τα παιδιά τους (μαθητές), είτε από κάποιο εκπαιδευτικό- μέλος αυτής της κοινότητας.

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί