Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

 

2014 - 15

"Στη Σκιά ενός επαγγελματία"  (Φόρμα Υποβολής)

ασιλική Κατσαρού, Μανώλης Παπαδάκης, Χρήστος Σουρουλής, Γιάννης Μαρινάκης)

 

 

2013 -14

1) "Απόκτηση δεξιοτήτων για την διαχείριση του άγχους"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρινάκης Γ., Παρπούλα Ιω., Πολάκη Μ., Παπαδάκης Μ.)

 

2) "Το επάγγελμα του Φυσικού. Σπουδές και προοπτικές"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Σάμιος Π., Κασωτάκης Χ.)

 

3) "Ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα των νέων. Φτιάξε τη δική σου επιχείρηση!"

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:Παρπούλα Ιω., Καπνιά Χρ.)

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί