Επίσκεψη της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας και Διοίκησης της Γ΄ τάξης στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Παν/μιου Κρήτης στις 22 και 24 /11/2016