Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων έγινε ενημέρωση / ευαισθητοποίηση για τα τροχαία ατυχήματα από τον κ. Γεώργιο Καραβιώτη, πρόεδρο της ομάδας «Τροχοπρόληψη» Ρεθύμνου στα τμήματα Α2 και Α3 στις 21/11/2016.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί