Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 υλοποιήθηκε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο : «Επεμβαίνοντας στη φύση και στη διατροφή» και με τους μαθητές του Α1 . Έγιναν μια σειρά από συναντήσεις και δράσεις κατά τη διάρκεια του έτους και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο ppt.Το πρόγραμμα συντόνισαν οι καθηγητές : Καρινιωτάκη Μαρία , Παπαδάκης Εμμανουήλ και Δεικτάκη Αναστασία.

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί