Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Στα μονοπάτια της φύσης και της ζωής», σαράντα (40) μαθητές της Α΄τάξης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων Ανωγείων στις 29/11/2016.

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί