ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013-2014

Φέτος λειτουργούν στο σχολείο μας οι εξής Όμιλοι Αριστείας και Δημιουργικότητας:

 

1) Όμιλος Μουσικής και Θεατρικής Παιδείας (Υπεύθυνη: Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, ΠΕ02)

Φόρμα αίτησης, Αφίσα

2) Όμιλος Ρητορικής (Υπεύθυνη: Βογιατζή Ειρήνη, ΠΕ02)

Φόρμα αίτησης, Παρουσίαση, Αφίσα

3) Όμιλος "Τα σύνορα του ανθρώπου" (Υπεύθυνος: Δασκαλάκης Μάρκος, ΠΕ01)

Φόρμα αίτησης

4) Όμιλος Φιλαναγνωσίας (Υπεύθυνη: Κωτσάκη Καλλιόπη, ΠΕ02)

Φόρμα αίτησης, Παρουσίαση, Αφίσα

5) Όμιλος Φυσικής Αγωγής (Υπεύθυνος: Μαρινάκης Γιάννης, ΠΕ11)

6) Όμιλος Rythmomachia (Υπεύθυνος: Λουλούδης Η., ΠΕ03)

 

 

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί