Ερευνητικές εργασίες 2011 - 2012

 

Α' ΤΑΞΗ 

 

Τίτλος εργασίας Υπεύθυνος καθηγητής      Εργασίες       

       Παρουσιάσεις  

  

  Έκθεση Υποβολής        Φωτογραφίες   

α) Φύλλα και επαγγέλματα

 Δεικτάκη Αν.

(Α' τετράμηνο)

  1234  1, 2, 3, 4 Πιέστε εδώ 1, 2, 3 Φύλλο αξιολόγησης 

β) Εθισμοί

 

Δεικτάκη Αν.

(Β' τετράμηνο)

   1, 2, 3, 4    

 

 

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί