Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2014 -2015

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) Ιστορία (Πετρουγάκη Δέσποινα, ΠΕ02)

 

 

 

Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013 -2014

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

 1) Αρχαία Ελληνκά  (Πολάκη Μαρία, ΠΕ02)

Για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό πιέστε εδώ.

2) Ελληνική Γλώσσα (Βασιλάκη Ανθούσα, ΠΕ02)

2) Μαθηματικά  (Κορωνάκης Γιώργος, ΠΕ03)

3) Φυσική (Σάμιος Παναγιώτης, ΠΕ04)

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) Μαθηματικά (Καρινιωτάκη Μαρία, ΠΕ03)

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) Βιολογία (Πενθερουδάκης Γιώργος, ΠΕ04.04)

 

 

Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2013

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (για το 5ο πεδίο) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογική Κατεύθυνση)

(Παρπούλα Ιωάννα)

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί