Εκδρομές 2013 - 2014

Άνοιξη 2014: Εκδρομή της Α' Λυκείου στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος "Ως ενεργός πολίτης ερενώ και προτείνω αειφόρους τρόπους διαβίωσης" στο Κ.Π.Ε. Λάρισας

 

Εκδρομές 2012 - 2013

Άνοιξη 2013: Εκδρομή της Α' Λυκείου στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς στο πλαίσιο το Περιβαλλοντικού προγράμματος

"Ρητορική και ρητορεία για το νερό: Από τα ρω του Δημοσθένη στα σύγχρονα debate" .

Άνοιξη 2013: Εκδρομή της Β' Λυκείου στην Πάτρα στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος.

 

Εκδόσεις

Επιμορφωτικές δράσεις

 

Ηλεκτρονική τάξη

Ιστολόγια

Αρχείο

Τύπος


Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι

 

Διαγωνισμοί