Το σχολείο μας ... σε 5 λεπτά!

Το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς δημιουργεί  την παράδοσή του στην εκπαιδευτική κοινότητα, συμβάλλει με τους στόχους που θέτει ως θεσμός, στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας που οφείλει να είναι ανοικτή στην ανάδειξη της συλλογικότητας, ως δομικό στοιχείο της σχολικής ζωής, στην εισαγωγή της  δημιουργικότητας στην καθημερινότητα της σχολικής πράξης και στην επιστημονική, παιδαγωγική καινοτομία.

Υλοποιεί  την ισότητα στην εκπαίδευση στηρίζοντας τις ανάγκες όλων των μαθητών. Ενισχύει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να αναδειχθούν και οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές. Απολαμβάνοντας στα ζητήματα της γενικότερης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αυξημένο βαθμό ελευθερίας, πραγματώνει με τρόπο συστηματικό, εξειδικευμένο και μετρήσιμο, προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των μαθητών.

  Υιοθετεί τη δημιουργική παιδαγωγική, με τη λειτουργία των Ομίλων καθιστώντας την εισαγωγή της δημιουργικότητας στοιχείο καθοριστικό της μάθησης. Η λειτουργία των Ομίλων του Πειραματικού Σχολείου στοχεύει στη δημιουργία και εξασφάλιση δεσμών μεταξύ γνώσεως και κρίσεως και στην ανάδειξη των γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Σε μια τέτοια μεταρρυθμιστική προοπτική  η αριστεία έχει το δικό της σημαίνοντα ρόλο, καθώς οφείλει να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές  και πολιτισμικές ανάγκες του σύγχρονου κόσμου αναδεικνύοντας το νέο αξιακό σύστημα: εργατικότητα, ευθύνη  και συνέπεια, αποδοχή, σεβασμός και ανεκτικότητα,  αξιοσύνη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

    Η επιστημονική και παιδαγωγική καινοτομία επιτυγχάνεται και με τη συνεργασία του Πειραματικού Σχολείου με το Πανεπιστήμιο η οποία στοχεύει στη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε προέκταση, στο ζητούμενο για πολλά χρόνια, τη σύνδεση του Σχολείου με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

.